Få hjælp til behandling af afhængighed på et misbrugscenter

02 januar 2020
Astrid Pedersen

editorial

Er en af – eller begge – forældre i en familie ramte af et misbrug – for eksempel af alkohol, receptpligtig medicin eller euforiserende stoffer – kan det gå hårdt ud over børnene. Det er almindeligt kendt, at børn, som vokser op i misbrugsramte familier, i højere grad end deres jævnaldrende lider af indlærings vanskeligheder og psykiske lidelser så som angst eller depression.

Dette skyldes ikke mindst den meget uhensigtmæssige familie dynamik, som opstår i kølvandet på et tungt misbrug. En misbrugsramt person vil ikke kunne fungere optimalt som forælder, idet vedkommende ikke er i stand til at tage ansvar – ikke engang for sig selv. Dette betyder, at børnene og en eventuelt tilbageværende forælder skal have hele familiens dagligdag til at hænge sammen.

Som oftest fører dette til tvangsmodning hos de yngste medlemmer af familien – børnene vil føle at de er ansvarlige for deres mors eller fars fortsatte misbrug, og at de er nødt til at løfte dette ansvar ved for eksempel at agere forældre for deres mindre søskende eller sågar for forældrene.

Sæt en stopper for misbruget i familien før det er for sent

Hvis du har kendskab til en misbrugsramt familie – eller du eventuelt selv er den del af en sådan – er det meget vigtigt, at du skrider ind over for dette misbrug. Uanset misbrugets art, er det nemlig skadeligt for børnene, og kan have langt rækkende konsekvenser for resten af deres tilværelse.

Som nært stående familiemedlem bør du sørge for, at misbrugsramte personer i familien kommer i afvænning – ikke blot for den direkte misbrugsramtes egen skyld, men også for børnenes bedste. Samtidig er det vigtigt, at børnene får den helt rette hjælp. Behandlingscenter Stien tilbyder effektivt afvænnende behandling med sideløbende terapeutisk familie forløb.

Du kan læse mere om behandling af afhængighed, og kontakte Behandlingscenter Stien, på hjemmesiden behandlingscenter-stien.dk

Flere Nyheder