Danskundervisning for voksne

05 januar 2022
Niels Geckler

editorial

Er du en af de voksne i Østjylland, der gerne vil styrke dine færdigheder inden for læsningen og skrivning, så er FVU danskundervisning i Randers en mulighed for dig.

Undervisning i FVU-regi er en mulighed for personer over 25 år, der ønsker at samle op på eller styrke sig inden for nogle af folkeskolens fag. De enkelte trin inden for undervisningen afsluttes med en prøve og det øverste trin svarer til 9. klasses afgangseksamen fra folkeskolen.

FVU står for Forberedende voksenundervisning. Det er et gratis tilbud til alle, der har vanskeligheder i for eksempel dansk eller matematik.

image FVU – et tilbud til flere målgrupper

Forberedende Voksenuddannelser i dansk er både et tilbud til folk, der er gået ud af folkeskolen uden helt at have nået det niveau inden for basal læsning og skrivning, som er nødvendigt for at kunne begå sig i det danske samfund og på arbejdsmarkedet.

Men det er også for folk, der har en uddannelse af den ene eller anden slags, men som har brug for at få frisket grammatikken op. Og så kan to-sprogede kursister, der taler dansk svarende til sprogskolens niveau 1 også gå på kurset og få udbytte af den ekstra danskundervisning. 

Fire forskellige trin på FVU dansk

FVU dansk har fire niveauer, og hvert af trinene kan afsluttes med en prøve. Trin 1 er for de, der vil starte fra bunden med grammatik og staveregler. Trin to bygger videre på grammatikken.

På trin 3 læser og skriver kursisterne forskellige typer af tekster, samtidig med at grammatikken finpudses yderligere. På trin 4 læser og skriver man fagtekster, og dette trin kan for eksempel bruges som forberedelse på et studie.

Det vil i øvrigt være op til underviseren at tilpasse undervisningen i de konkret tilfælde, så den svarer til kursisternes baggrund og indlæringsmåder – uanset hvilket trin, der er tale om på det pågældende hold.

Flere Nyheder