Behandling for hele familien på misbrugscenter

08 januar 2020
Astrid Pedersen

editorial

Et misbrug kan ødelægge et menneskes liv. Alt for mange mennesker, som rammes af et afhængigheds relateret misbrug, kommer aldrig ud af det igen. Når først et misbrug når et vist niveau, kan det nemlig blive så omfattende og voldsomt, at der kræves professionel hjælp for at rette op på situationen igen. Og som oftest er den misbrugsramte på dette tidspunkt så langt ude, at vedkommende ikke vil være i stand til selv at opsøge denne hjælp.

Derfor er det din menneskelige og moralske pligt som pårørende til en misbruger at hjælpe ham eller hende med at komme i behandling, således at den onde cirkel forhåbentlig kan brydes, og den misbrugsramte kan komme tilbage på det rette spor.

Hjælp den misbrugsramte – for familiens skyld

Dette gælder i særdeleshed for dig, som er kæreste eller ægtefælle til en misbruger, og I har fælles børn. For det er nemlig ikke kun den direkte misbrugsramte, som lider under afhængighedens svøbe i dette tilfælde. Børn, som vokser op i misbrugsramte hjem, har øget sandsynlighed for selv at udvikle et misbrug, når de bliver voksne. Under alle omstændigheder er familie dynamikken i et hjem, hvor mor eller far er misbruger, ikke hensigtsmæssig for børn.

Som oftest vil børnene tillægge sig nogle adfærdsmønstre, som ikke tjener andet formål end at behage den misbrugsramte – lidt på samme måde som når kæresten eller ægtefællen tillægger sig medmisbruger adfærd. Børnene lærer at gå på listefødder, når mor eller far sover brandert ud, at lyve om forælderens misbrug over for kammeraterne, og måske endda at agere mor eller far over for den misbrugsramte. Dette kan sætte dybe ar på en barnesjæl, hvilket vil trække spor langt ind i voksenlivet.

Derfor bør du – for hele familiens skyld – sørge for, at din misbrugsramte kæreste eller ægtefælle kommer i misbrugsbehandling. Du kan med fordel kontakte Stien Behandlingscenter på behandlingscenter-stien.dk og høre nærmere.

Flere Nyheder